Borma Wachs SOLVOIL 04 - ředidlo pro oleje

Kód: 5000001 5000002 Zvolte variantu
Značka: Borma Wachs
217 Kč / ks 793 Kč / ks od 217 Kč / ks 179 Kč bez DPH 655 Kč bez DPH od 179 Kč bez DPH 217 Kč / 1 l 793 Kč / 5 l
Skladem Skladem Zvolte variantu
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.4.2024 24.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Speciální ředidlo určené na kontrolované ředění všech olejů Borma Wachs.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Způsob použití:

Nalijte potřebné množství ředidla Solvoil 04 do směsi oleje. Míchejte ředidlo s olejem, dokud není dosaženo požadovaného naředění. Poté použijte naředěný olej. Ředidlo je čisté, bezbarvé a bez zápachu, proto může být přidáváno v libovolném poměru. 

Díky své postupnosti v procesu schnutí umožňuje přizpůsobit dobu vytvrzení olejů. Jeho použitím lze zvýšit penetrační schopnost oleje do struktury dřeva.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice  ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý,pěnu,chemický prášek. Nikdy nepoužívejte vodu.

  solvoil

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: