DENAS NA BETON vrchní barva na beton, 0110 šedý

Kód: 0020016 0020017 Zvolte variantu
Značka: DENAS
230 Kč / ks 1 459 Kč / ks od 230 Kč / ks 190 Kč bez DPH 1 206 Kč bez DPH od 190 Kč bez DPH 329 Kč / 1 kg 292 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Zvolte variantu
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.4.2024 24.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Vrchní ŠEDÁ krycí pochozí vodou ředitelná barva na beton v interiéru i exteriéru. Nátěry betonu, cementotřískových a vláknocementových desek i silikátových podkladů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis

DENAS NA BETON je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva určená k nátěrům betonových a  vláknocementových ploch, soklů, plotů, schodišť, stěn a cementotřískových CETRIS a OSB desek. Nátěr výborně odolává působení povětrnosti a UV záření, má hydroizolační vlastnosti, je stálobarevný, otěruvzdorný, paropropustný, výborně se udržuje. Vykazuje vysokou kryvost, rychle zasychá, má výborné aplikační vlastnosti. Není vhodný na nevyzrálý beton.

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu - nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003.

Vlastnosti DENAS barvy na beton:

  • vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen
  • odolává působení povětrnosti a UV záření
  • hydroizolační vlastnosti
  • stálobarevný
  • otěruvzdorný
  • paropropustný
  • výborně se udržuje
  • Vykazuje vysokou kryvost
  • rychle zasychá
  • výborné aplikační vlastnosti

 


 

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv

 

Pracovní postup: 

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2–3 vrstvách s  odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost: 

5 - 8 m²/kg na jeden nátěr.

Balení:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

 


Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v  dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H317–Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412–Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Nebezpečné látky:

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

 

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v  původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM!

Hustota:

1,1–1,25 g/cm3; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30–40 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve  stavu připraveném k použití (g/l): 61.

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy na podlahu a beton
Barva: šedá

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: