Eternal odmašťovač kovů a starých nátěrů, koncentrát 1:10, 500 g

Kód: 0050539
136 Kč / ks 112 Kč bez DPH 272 Kč / 1 l
Skladem

Eternal odmašťovač je koncentrát pro přípravu účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ETERNAL odmašťovač je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Dále je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod. Neobsahuje hydroxidy.

ETERNAL odmašťovač se před použitím ředí vodou (nejlépe měkkou až středně tvrdou 0,7 – 2,5 mmol/l) na 5 % – 15 % roztok (tj. 1:20 až 3:20). Pro konkrétní případy lze ETERNAL odmašťovač po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, ETERNAL odmašťovač lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 40–60 °C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETERNAL odmašťovač zdraví. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Poraďte se s lékařem. Při nadýchání postiženého přemístěte na čerstvý
vzduch, zajistěte naprostý klid. Při zástavě dýchání zaveďte umělé dýchání z plic do plic, přivolejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 0,5 l vlažné vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

 

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: metakřemičitan disodný, pentahydrát; alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykol monobenzyletherem

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení