LAZUROL S1080 terasový olej bezbarvý

Kód: 0030179
352 Kč / ks 291 Kč bez DPH 469 Kč / 1 l
Skladem
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
25.6.2024
Možnosti doručení

Lazurol s1080 terasový olej je určen k ochranným nátěrům všech typů dřeva včetně tropických dřevin, vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech. Chrání dřevo dlouhodobě před účinky vlhkosti a UV záření.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Omezuje bobtnání a špinění dřeva, ponechává dřevo dýchat. Obsahuje přírodní oleje. Obsahuje dearomatizovaný benzín. Má vynikající penetrační schopnosti, zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva a poskytuje vysoce efektní hedvábně matné nátěry. Vyznačuje se velmi snadnou obnovitelností starého nátěru.

  • Ochranný přírodní olej
  • Vodoodpudivý
  • Obsahuje karnaubský vosk
  • Ochrana nátěrového filmu proti plísním
  • Podklad: dřeviny různých typů
  • Prostředí: interiér, exteriér
  • Příklady: terasy, obložení, zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, chaty a dřevěné domky

Ředidlo:
S 6006

Vydatnost:
až 20 m²/l podle savosti podkladu

Zasychání:
Zaschlý do 24 hodin (23 °C / 50 RV).

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Je-li požadována ochrana proti hnilobě a hmyzu, povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným fungicidním napouštědlem, které zajišťuje ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem, např. přípravkem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat terasový olej. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nátěrů např. přebroušením. Pokud je to možné, je doporučeno aplikovat první nátěr na všechny plochy ještě před smontováním. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Příklad nátěrového postupu:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Olej není nutné ředit, je připraven přímo k použití. Během prací je nutné terasový olej pravidelně promíchávat. Je vhodné aplikovat dvě až tři vrstvy terasového oleje v tenkých vrstvách tak, aby na povrchu nezůstával přebytečný olej. Povrch lze mezi jednotlivými nátěry přebrousit jemným brusným papírem. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin.
U odstínu 0023 teak používejte vždy na ucelené plochy pouze materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +5 °C, maximálně pak +40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18°C až +23°C a relativní vlhkost vzduchu 40 až 70%. Při dešti, mlze, tvorbě kondenzační vody a při větru se silným obsahem prachu se musí nátěrové práce pozastavit a mohou být obnoveny nejprve po úplném proschnutí povrchově upravovaného materiálu.

 

 

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje Reakční masa z pentamethyl-piperidyl sebakátu, butanonoxim, 3-jód-2-propinyl- Nbutylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Nátěry pro ochranu dřeva
Barva: transparentní

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: