Radbal Profi S2120 speciální barva na radiátory, 1000 bílý + Dárek: Míchátko na barvu ZDARMA

Kód: 0035587 0035588 Zvolte variantu
300 Kč / ks 1 925 Kč / ks od 300 Kč / ks 248 Kč bez DPH 1 591 Kč bez DPH od 248 Kč bez DPH 500 Kč / 1 l 481 Kč / 1 l
Skladem Skladem Zvolte variantu
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
28.5.2024 28.5.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

RADBAL email je určen k vrchním nátěrům kovových předmětů, zejména radiátorů a potrubí teplovodního ústředního topení. Je vysoce bílý a ani při tepelném namáhání do 130 °C nepodléhá žloutnutí, rychle zasychá a má dobré mechanické vlastnosti. Vykazuje mimořádnou kryvost. Neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:

  • Podklad: litina, kov
  • Prostředí: interiér
  • Příklady: litinová, kovová tělesa a trubky teplovodního topení

Vydatnost:
12 m²/l

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, odmastit, podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů, odrezit.

Ředění:
S 6006 pro mytí pomůcek, barva je již připravena k použití. S 6001 (stříkání).

Příklad nátěrového postupu:
Nátěr radiátorů ústředního topení
1. 1x barva syntetická základní PRAGOPRIMER STANDARD S 2000 nebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035.
2. RADBAL PROFI S 2120 aplikujte podle potřeby v 1–2 vrstvách, interval mezi jednotlivými nátěry je 12–24 hodin.

 

 

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci. Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C 11-C12, isoalkany < 2 % aromátu.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Rozpouštědlové barvy na radiátory
Barva: Bílá

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: